O nas

Kwartalnik literacki.

Redakcja: Piotr Borkowicz, Julia Boros, Kamil Galus, Iwo Sadecki, Patrycja Sikora, Patryk Zimny.

Kontakt: redakcja@czynna.com